นายสำเริง ทองมอญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

<< ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

                             ยินดีต้อนรับสู่ ปีการศึกษา 2559
                                    ณ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
          
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>>
 ประกาศโรงเรียนคลองบ้านพร้าว เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร วิชาภาษาอังกฤษ โดย นางเกสร อสุชีวะ
บทคัดย่องานวิจัย รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดย ว่าที่ร้อยตรีลูกน้ำ แมลงภู่

กิจกรรมสัปดาห์เทิดพระเกียรติ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ฯ วันที่ 3 - 12 สิงหาคม 2558

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว จะจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2558
โรงเรียนคลองบ้านพร้าวขอเชิญผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำและร่วมแห่เทียนพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
คณะครูร่วมกันปรับปรุงโรงเรียนให้พร้อมรับการเรียนการสอนแบบ BBL
คณะครูโรงเรียนคลองบ้านพร้าวเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษทุกวันพุธ เวลา 16.00 - 17.00 น. โดยครูชาวต่างชาติ (T.Simon and T.Tony)


ทั้งหมด

ข่าวการศึกษา >>>

 

 ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายอัครเดช ขวัญเริงใจ
เด็กหญิงปรัศนียมล สายสิม
เด็กชายคำนึง เข็ญคำ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ชนะเลิศ กิจกรรมอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม. 1 - ม. 3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

<<---------------------------------------- ภาพกิจกรรมโรงเรียน -------------------------------------->>                                               ดูทั้งหมด>>

 

 

 

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1